Stadgar, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse

Stadgar
varför vi finns och hur föreningen ska skötas
Stadgar.rev2016

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2018
Inbjudan och dagordning 2018
verksamhetsplan-2018 
Verksamhetsberattelse.2017

Årsbokslut samt budgetförslag finns att se på föreningen – Karl Johans torg 1

Verksamhetsplan
vad vi har haft och har för mål kommande år

verksamhetsplan 2016
verksamhetsplan-2015
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2013

Föreningens verksamhetsberättelse
vad vi har gjort tidigare år i föreningen

Verksamhetsberättelse.2016
 Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010