Stadgar, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse

Stadgar
varför vi finns och hur föreningen ska skötas
Stadgar.rev2016

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017
Inbjudan och dagordning
Verksamhetsberättelse.2016
verksamhetsplan.2017
Årsbokslut samt budgetförslag finns att se på föreningen – Karl Johans torg 1

2016
Verksamhetsberättelse 2015
verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan
vad vi har haft och har för mål kommande år
verksamhetsplan-2015
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2013

Föreningens verksamhetsberättelse
vad vi har gjort tidigare år i föreningen
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010