Replokaler

Det går bra att använda replokalen i Aktivitetshuset om ni är ett eget band som repar självständigt. Det kostar 500 kr/termin och person för 1 tillfälle i veckan. Ett tillfälle är 3 h. NBV har också tillgång till andra replokaler i Göteborg. För mer information, vänd er till Elin på elin.piel@nbv.se