Medlemsföreningar

Majornas Samverkansförening är en paraplyförening som består av ca 30 medlemsföreningar. Alla medlemsföreningar bestämmer tillsammans vad MSF ska göra.

Adopterade Koreaners förening
http://www.madeinkorea.se/

Azalea BK
En av Majorna-Linnés största fotbollsklubb som håller till vid Majvallen.
www.azaleabk.se

Bouleföreningen Kuling
Kuling är en av Göteborgs äldsta bouleklubbar, grundad redan 1988. Det är en klubb som är öppen för alla som gillar att umgås och spela boule ihop. Klubbens valspråk täcker in båda sidorna av sporten – Att ha kul och spela boule!

Gammal eller ung, hobbyspelare eller en idog träningsfantast med sikte på elitspel – alla får plats i vår klubb. Vi tränar på Vallen på sommaren och i nya Majhallen på vintern och deltar i tävlingar året runt. Prova på!
Hemsida: Kuling-boule.se (öppnas i nytt fönster)
Email: kuling-boule@hotmail.com
Telefon: 0708731476

Carl Johans församling
Carl Johans församling är en del av Svenska kyrkan. Här finns stadsdelarna Majorna, Sandarna och Kungsladugård och kyrkorna Carl Johans kyrka, Kungsladugårds kyrka och S:ta Birgittas kapell.

Vi vill vara en mötesplats där vi kan mötas på vägen oavsett i vilket skede av livet vi befinner oss, för att dela tro, tvivel och hopp. Vem du än är och hur du än har det vill kyrkan vara en plats för dig. Genom gudstjänster, musik, barn- och ungdomsverksamhet, samtal och socialt arbete och stöd är vi en sådan plats.

www.svenskakyrkan.se/carljohan

Djurens rätt
http://www.djurensratt.se/goteborg

Enastående föräldrar
Enastående Föräldrar en ideell förening som funnits sedan 1996. Verksamheten riktar sig till ensamstående boföräldar. Föreningens mål är att utgöra en kontakt- informations och aktivitetscentrum för våra medlemmar. Genom opinionsbildning, information och nätverksbildning vill vi också förbättra villkoren för ensamstående föräldrar och deras barn.

Vår verksamhet består av aktiviteter, utbildning och lägerverksamhet. Varje fredag kl 10-12 har vi träffar för ensamstående föräldrar på Repslagaregården, i Masthugget. Vi har en grupp, ”Enastående Funk” som riktar sig till de som har barn med funktionshinder. Föreningen subventionerar en del av kostnaden på våra aktiviteter med mål att alla ska kunna delta. Välkomna!

Mail: info@enastaendeforaldrar.se
Hemsida: www.enastaendeforaldrar.se
Lokal: Såggatan 53
Telefon: 0734142070

Frälsningsarmén
En familj kan se ut på många olika sätt. Vi är påverkade av den miljö som finns runt omkring oss. Livet skiftar och i en familj kan man ibland behöva någon att få dela vardagens problem och bekymmer, men också glädjeämnen med.

Frälsningsarméns Familjecenter erbjuder Öppen förskola, familjeaktiviteter av olika slag, läger, familjekollo, stöd och rådgivning, samt själavårdssamtal.

Lokal: Frälsningsarméns Familjecenter, Bangatan 6
Tel: 031-10 29 44 el 073-920 70 47
Kontaktperson: Bodil Ålöw, bodil.alow@fralsningsarmen.se

Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN
FMN hjälper anhöriga till missbrukare och syftar främst till att ge anhöriga kunskap och styrka, vänskap och gemenskap via ett effektivt Självhjälpsprogram, och därmed göra de anhöriga till en viktig resurs i arbetet med att bryta missbruket. Vi arbetar även förebyggande, samt drogtestar missbrukare, och erbjuder dem motivationssamtal som ett led i rehabiliteringen.

Hemsida:         www.fmngoteborg.com
E-mail:              info@fmngoteborg.com
Telefon:           031-12 89 01
Lokal:               Nordhemsgatan 41, 413 06 Göteborg

Göteborgs Fotbollsförening, GFF

Hiphop Kollektivet

Hyresgästföreningen Västra Göteborg
Hyresgästföreningen Västra Göteborg har en helt ideell styrelse och verkar för att Majorna ska vara en bra stadsdel att leva i, med rimliga hyror och levande stadsdel. Vi har 6000 medlemmar i vårt upptagningsområde och ansvarar för 25 kvartersföreningar, det som kallas Lokala Hyresgästföreningar. Du kan läsa mer om oss på http://www.hyresgastforeningen.se
Email: vastra.goteborg@hyresgastforeningen.o.se
Lokal: Mariaplan 1

Idéverkstan Majorna

Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund,
Junis är nykterhetsrörelsens barnorganisation som bedriver drogförebyggande verksamhet för barn mellan 7-13 år. Vår verksamhet styrs efter fyra profiler som är drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö. Vår verksamhet bedrivs i olika former som veckogrupper, läger, kollon och discon. All verksamhet är ledarstyrd med utbildade ledare.

Kontakt: Johan Rapakko
Tel: 0701-908425
E-post:rapakko@junis.org
Hemsida: http://goteborg.junis.org

KFUM Göteborg
KFUM Göteborgs vision är ”Att ge unga plats, röst och framtidstro”.
Organisationen har en helhetssyn på människan och arbetar för solidaritet, demokrati, människors lika värde och ansvarstagande i samhället genom aktiviteter som stimulerar unga människor. KFUM Göteborg arbetar med många olika aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att stimulera unga människor. Några exempel är, tjej- och killgrupper, aktiviteter för nyanlända ungdomar, öppen fritidsverksamhet för unga med lindriga funktionsnedsättningar, musik, konst och idrott. Syftet med dessa verksamheter är att skapa självkänsla och oberoende baserat på ömsesidighet och samspel.
Våra verksamheter är framför allt förlagda till skolor och fritidsgårdar och vi samarbetar med många olika typer av organisationer.  KFUM Göteborg driver också en second hand, KFUM repris, som ligger vid Mjölktorget i Kallebäck

hemsida: www.kfumgoteborg.se
email: info@kfumgoteborg.se
telefon: 031-313 41 00
lokal: Vegagatan 1, 413 11 Göteborg

KRIS

Majornas boxningsklubb
Sedan 1942 har Majornas Boxningsklubb (MBK) tränat individer i boxning. Träningen präglas av hård fysisk ansträngning, tålamod, fysisk samt mental diciplin och inte minst av glädje. Genom åren har MBK haft ett 30-tal svenska mästare. En tradition som klubben bygger vidare på.

Alla är välkomna till MBK. Beroende på ålder, talang och ambition erbjuder vi flera olika träningsalternativ såsom diplomboxning-, matchboxnings-, tjej- samt motionärsträning.
Hemsida: Majornasbk.se
Emejl: Majornasboxning@gmail.com
Lokal: Stenklevsgatan 5

Majornas IK

Majornas Kultur & Musikförening, MKM

Majornas Bi kooperativ

Majornas Pastafabrik

NBV music BOX

Popkollo

SMU Majornas Missionskyrka

Equmenia Majornakyrkan
Barn och ungdomsarbetet i Majornakyrkan är på stark frammarsch och vi har flera ledare som vill vara med och utveckla det hela tiden. Idag har vi två barnkörer, uppdelade efter ålder (6-12 år), och en teatergrupp (13-15 år). Dessutom har vi en musikskola med enskild undervisning i piano, fiol, gitarr och bas. Det går också bra att boka och använda vår replokal (samverkan med studieförbundet Bilda).

För mer info om våra verksamheter se: www.majornakyrkan.se
Du hittar oss på Chapmans torg,
Välkommen!

Kontakt: John Bjurenstedt (diakon) john@majornakyrkan.se

Majornas Ungdomsklubb, MUK

Majornas Schacksällskap

Masthuggets BK

Masthuggets församling

Nattvandrarna Majorna-Linné

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV

Röda Sten
På Röda Sten konsthall upplever du samtidskonst. I den kreativa Verkstan välkomnas barn, vuxna och ungdomar att skapa med konsten som inspirationskälla. För den som vill måla graffiti finns den lagliga ”Draken” intill huset. I restaurangen njuter du av mat, musik och utsikt. Vill du engagera dig? Gå med i Röda Sten kulturförening eller bli volontär hos oss. Röda Sten konsthall är ditt urbana vardagsrum.

Hemsida: www.rodasten.com
email: info@rodasten.com
telefon: 031 120816/46
lokal: Röda Sten konsthall ligger vid vattnet, under Älvsborgsbron västra fäste.
Adress: Röda Sten 1. Hållplats: Klippan/Vagnhallen Majorna.

Resursrestaurangen
Our aim is to lower food waste! We cook and cater with resources gathered from food waste partners. We share knowledge on how to save and preserve food.
https://www.facebook.com/resursrestaurangen/

Sandarna BK

Slottsskogskolonin

Sjömanskyrkan i Göteborg
Sjömanskyrkans uppgift är att arbeta diakonalt bland sjöfolk och anställda i sjöfartsnäringarna. Vi vänder oss också i vårt arbete till sjöfolks anhöriga, pensionerat sjöfolk och ungdomar under utbildning.

Våra arbetsområden är : Öppen verksamhet, Fartygsbesök, Samarbete med sjöfartsnäringarna, Sjuk- och hembesök, Gudstjänster, andakter och kyrkliga handlingar såsom dop,  vigsel och begravning, Kulturarrangemang. I Sjömanskyrkans lokaler vid Stigbergstorget finns Café- och lunchservering i tidstypiska 50-talslokaler med panoramautsikt över älven. Utrymmen för den som vill studera i lugn miljö i anslutning till caféet. Lokaler för uthyrning för föreningar, företag och organisationer.

Hemsida www.sjomanskyrkan.se , Facebook
Email sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se
Tel    031 – 140388. Fax   031 – 147724
Besöksadress i Göteborg: Amerikagatan 2, Stigbergstorget

UNF Majorna

Unga KRIS

Vägen Ut

Ösets BK

Är din förening medlem hos oss och vill lägga till-ta bort info här? Kontakta oss så löser vi det! info@majsamverkan.se