Styrelse

Styrelsen för Majornas Samverkansförening består av representanter från medlemsföreningarna samt enskilda medlemmar.

Ordförande
Ludvig Lindelöf, Carl Johans församling
ludvig[at]majsamverkan.se

Kassör
Martin Lindström
martin[at]majsamverkan.se

Ledarmöten
Kalle Karlsson, Kultur 4ür Alle
Kalle[at]majsamverkan.se

Marcelo Beltran
marcelo[at]majsamverkan.se

My Welther, Hyresgästföreningen
My[at]majsamverkan.se

Oliver Wassbäck
oliver[at]majsamverkan.se

Pontus Beskow
pontus[at]majsamverkan.se

Ronny Bengtsson, Hyresgästföreningen Västra
Ronny[at]majsamverkan.se

Suppleanter
Anna Ramberg
anna.ramberg[at]majsamverkan.se

Christine Hellqvist
christine[at]majsamverkan.se

Valberedning:.
Maria Sjöstedt
maria[at]majsamverkan.se