Styrelse

Styrelsen för Majornas Samverkansförening består av representanter från medlemsföreningarna.

Ordförande
Kalle Karlsson, Kultur 414
Kalle@majsamverkan.se

Kassör
Börje Carlsson, Majornas Schacksällskap
Borje@majsamverkan.se

Ledarmöten

My Welther, Ekologisk stadsdel 2.0
My@majsamverkan.se

Peter Widell, ResursRestaurangen
Peter@majsamverkan.se

Elin Borgvall-Piel, NBV Väst
Elin@majsamverkan.se

Santiago Cambón, Majornas Pastafabrik
Santiago@majsamverkan.se

Enver Ramires, Hip Hop Kollektivet – Alla har en historia Enver@majsamverkan.se

Ronny Bengtsson, Hyresgästföreningen Västra
Ronny@majsamverkan.se

Suppleanter
Petur Johannesson, Civilförsvarsförbundet Petur.johannesson@majsamverkan.se

Valberedning:.
Jonas Lübeck
Jonas@majsamverkan.se

Revisor.
Marita Hägg