Verksamheter

Majornas Samverkansförening håller till i aktivitetshuset på Karl Johans torg. Här sker aktiviteter hela tiden, allt från medlemsmöten till öppen verksamhet, konserter med mera. Vi har både verksamhet som drivs av oss, genom oss eller helt på eget initiativ med oss som bollplank.

Har du själv idéer där du behöver lokal, bollplank eller medel för att förverkliga? Hör av dig till oss så kanske vi kan göra något ihop?