Sommaröppet

Om Sommaröppet
Sommaren 2016 hade vi sommaröppet för barn och ungdomar i åldrarna 8-13 år under 3 veckor. Vi erbjöd verksamhet som lekar, pyssel och annat kul i Aktivitetshuset. Bland annat var flera olika föreningar på besök och höll i kul aktiviteter med oss. Exempel är mosaikfabriken, skejt med mera. 

2017
Som det ser ut nu får vi se hur vi gör med sommaröppet 2017. Troligt är att vi minskar på sommaröppet oc istället har fler aktivitetsläger istället. Aktivitetslägren kan du läsa mer om under
>sommarverksamhet > aktivitetsläger

Vid frågor, vänligen kontakta Stina:
sommarverksamheten@majsamverkan.se (skriv sommaröppet i meddelanderutan) eller ring: 0700915411

Aktivitetslägren 2016 anordnas av Majornas Samverkansförening med finansiering från: SDN  Majorna-Linné -Sommarlovspengarna