Bakgrund

Hur vi en gång i tiden startade…

I Majorna finns en idyllisk småstadskänslan kvar med sina vackra landshövdingehus, gröna gårdar och små butiker. Många av invånarna både lever och verkar i sin stadsdel. Det sjuder och pulserar av liv större delen av dygnets alla timmar. Samtidigt är Majorna den stadsdel som fått stå som symbol för de stora kommunala nedskärningarna som drabbade Göteborg (och resten av Sverige) under 90-talet. Skolor och dagis stängdes.

Ungdomsprojekt Majorna

Hyresgästföreningen Västra Göteborg samlades representanter för skola, socialtjänst och lokalt verkande föreningar såsom Azalea BK, GAK och Missionskyrkan. Man enades om att söka medel för att starta ett ungdomsprojekt med en mer långsiktig vision om ökat medinflytande och känsla av delaktighet i sin vardag och närmiljö för stadsdelens ungdomar.

Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Familebostäder beslöt att med boinflytandemedel finansiera ett 3-årigt projekt med start i januari 2004. Uppdrag var att samla de goda krafterna för att tillsammans kunna verka för att bättre stärka och utveckla ungdomarnas situation.

Ett nätverk med ca 25-30 aktörer träffades under vårvintern 2004 och två arbetsgrupper bildades – en som undersökte möjligheterna att ta över den nedlagda fritidsgården, en grupp arbetade med att förändra och förbättra det nerslitna och, i mångas ögon, otrygga Karl Johans torg.

Majornas Samverkansförening

För att agera som en juridisk person vid tecknande av avtal gick Azalea BK, Carl Johans församling, Enastående föräldrar, Galaxen Skaters, Hip-Hope, Hyresgästföreningen Västra GBG, IOGT-centro, JUNIS, KRIS, UNF, Unplugged och Vägen ut samman och bildade Majornas samverkansförening