Styrelse 2023

Styrelsen för Majornas Samverkansförening består av representanter från medlemsföreningarna samt enskilda medlemmar.

Ordförande
My Welther
Kassör
Santiago Carbon
Ledamöter
Anna Beskow
Enver Ramirez
Markus Swerlander