Staden Vi Vill Ha

Staden vi vill ha är en gräsrotsprocess i Göteborgsområdet som genom medborgardialog vill ta fram medborgarnas samlade förslag och prioriteringar. Ett mål är att föra fram dessa i valdebatten 2014. Vi vill skapa ett utrymme för att gemensamt ta tag i att forma det samhälle vi vill ha.

Läs mer på www.stadenvivillha.se

Kontakta oss på stadenvivillha@gmail.com