FOLKODLING

VÄLKOMMEN TILL GRATIS ODLINGSKURSER PÅ AKTIVITETSHUSET, KARL JOHANSTORGET 1.

SÖNDAG 8 MARS KL. 11.00-12.30

Förkultivera. Marika Annell går teoretiskt och praktiskt igenom hur man förkultiverar. Alla deltagare får själva göra egna sådder med tomat, chili, sallat och persilja att ta med hem. Krukor, jord och fröer ingår i kursen.

Föranmälan krävs. Antal platser 22. Först till kvarn gäller.

Anmälan görs till marika@majsamverkan.se

SÖNDAG 22 MARS KL. 13.00- 14.30

Bokashi kompostering. Vad är Bokashi? Hur fungerar Bokashi kompostertering? Marika Annell visar och berättar. Majornas samverkansförening startar i vår en jordfabrik där du kan lämna jäst Bokashi vid Aktivitetshuset och hämta färdig Bokashi jord. Kom på kursen så får du veta mer om hur det fungerar (mer information om Bokashi och jordfabriken kan du läsa mer om längre ner på sidan)

Ingen föranmälan krävs.

SÖNDAG 19 APRIL KL. 13.00-14.30

Förkultivera. Marika Annell går teoretiskt och praktiskt igenom hur man förkultiverar. Alla deltagare får själva göra egna sådder med olika sorters grönkål, palmkål och basilika att ta med hem. Krukor, jord och fröer ingår i kursen.

Föranmälan krävs. Antal platser 22. Först till kvarn gäller. Anmälan görs till marika@majsamverkan.se

STÖD TILL ODLINGSGRUPPER

Under 2020 kommer 10 odlingsgrupper få möjlighet att vid ett tillfälle få en gratis kurs om odling upplagd efter gruppens behov. Marika Annell (utbildad trädgårdsmästare) håller i kursen som helt anpassas efter gruppens önskemål, det kan vara en teoretisk träff där gruppen väljer ett tema, en praktiskt upplagd träff där vi tillsammans jobbar på odlingarna eller en träff där gruppen har möjlighet att ställa frågor kring sina odlingar. Odlingarna kan vara i pallkrage, på friland eller vara rabatter som gruppen vill ha hjälp med eller en grupp som vill starta odlingar och vill ha stöd i att komma igång.

För att en grupp ska kunna boka en träff krävs att personer i gruppen antingen bor hos Familjebostäder, Bostadsbolaget, Balder, är med i Hyresgästföreningen eller är en del av Carl Johans pastorats odlingar. Antalet grupper som får en gratis kurs är bara 10 så först till kvarn gäller. Vill ni boka en kurs så hör av er till marika@majsamverkan.se

FOLKKÖK OCH FOLKODLING 2020

Under 2020 driver Majornas samverkansförening projektet Folkkök och Folkodling i samarbete med NBV och med stöd från Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Familjebostäder, Carl Johans pastorat, Bostadsbolaget, Balder, Willy:s hemma Amiralitetsgatan, Koopmansgatans bageri och MatRätt (Räddningsmissionen).

Stadsodling är en viktig förlängning av Folkkök och skapar ett ekologiskt lärande. En pallkrage med grönsaker mitt i stan får oss att reagera och tänka kring hur mat produceras och hur det påverkar miljön. Allt fler inser att maten behöver produceras mer lokalt av resurs­, miljö–, och rättviseskäl. Många vill också kunna vara med och påverka sin närmiljö och bidra till en grönare mer livsvänlig stadsmiljö. Att odla tillsammans skapar en gemenskap i ett bostadsområde och ansvarstagande för sitt närområde. Att boende lär känna varandra genom odlingen och omvandlar övergivna ytor eller tomma gårdar till prunkande oaser och levande mötesplatser bidrar till en tryggare miljö där boende möts över åldersgränser.

MSF:s tanke är att synliggöra hela kretsloppet från Folkköks svinnbuffé, till kompostering av matavfallet som går vidare som gödning till lokala odlare. Odlare ska både kunna hämta färdig Bokashi gödning som kommer från Folkkök, men också lämna sin egen Bokashi till oss på MSF. MSF hjälper då till att omvandla den till färdig gödning.

MSF vill vara en viktig mötesplats och kunskapscentrum för stadsodling, genom att erbjuda kurser och inspirationsträffar med teman som kompostering med bokashi, odling, resurssvinn och vad vi gemensamt kan göra för att minska klimatpåverkan.

BOKASHI OCH MSF.S JORDFABRIK

Bokashi är ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning. Kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar. Många odlare som använder Bokashi har vänt sig till oss med frågan om hur de ska kunna omvandla sin Bokashi till jord. Flera odlare som använder Bokashi har svårt att hantera den hemma då den kan lukta lite under processen då den ska bli till jord. Eftersom fastighetsägare och markägare inte brukar vilja att Bokashi som inte omvandlats till jord ska användas i odlingen har många sagt att de inte vet vad de ska göra och att det skulle vilja att det fanns en kompost/jordfabrik där de kan lämna sin Bokashi och hämta färdig Bokashi jord. Jordfabriken och möjligheten och lämna och hämta Bokashi drar igång i mars. Gå gärna på Bokashi kursen den 22 mars så får du veta mer eller kontakta Marika.

Tanken är att utveckla och utöka stadsodling, genom att stödja/utbilda grupper och individer som vill komma igång och lära sig mer om odling. Den person som möjliggör denna tanke hos MSF är trädgårdsmästaren Marika Annell.

Vill du/ni LÄRA MER OM ATT odla?


Är du intresserad? Mejla Marika 


Marika Annell

Marika är utbildad trädgårdsmästare med flerårig erfarenhet av ekologisk odling. Under de senaste åren har Marika arbetet i projektet ”Majorna Ekologisk stadsdel 2.0” med att hålla i föredrag och studiecirklar för nybörjargrupper som vill starta odlingar i Majorna, eller grupper som odlat tidigare men behöver lite extra hjälp eller inspiration. ”Majorna Ekologisk stadsdel 2.0” avslutas under våren 2019. Men glädjande nog så HAR MSF tagit över stafettpinnen: Marika fortsätter därför att lära ut om odling till hugade odlingsentusiaster!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


Mejla Marika på: marika@majsamverkan.se

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Marika kan du även träffa som vår Folkköksvärd,  under Folkkök i Aktivitetshuset på måndagskvällarna.