Stöd oss

Vi är en ideell förening, dessutom en ideell paraplyförening och det gör att vi rent ekonomiskt ofta hamnar mellan de kommunala stolarna. Vi har inget kontinuerligt stöd.

Vi är inte bidragsberättigade hos Göteborgs Stad/Idrott- och föreningsförvaltningen eftersom vi inte har enskilda medlemmar med personnummer, våra medlemmar är andra föreningar. Vi får inte heller stöd från Social Resursförvaltning/Social Ekonomi därför att vi anses för lokala eller för främjande. Däremot får vi stort stöd från Social Resursförvaltning på annat sätt, bla genom hyresbidrag för Aktivitetshuset som vi hyr av en annan kommunal förvaltning, Lokalförvaltningen.

Detta sammantaget är gör att vi spenderar mycket tid till att söka ekonomiskt stöd till våra gemensamma verksamheter -från kommun, region, stat, fonder, stiftelser m.m.

Hjälp oss att berätta för politiker, tjänstemän med flera om vår verksamhet. Så att de får veta att vi gör något bra.

Du får gärna tipsa oss om olika fonder och stiftelser som vi kan söka från.

info@majsamverkan.se