Majspelet

MAJSPELET

en musikalisk familjeföreställning om Majornas historia.

Med utgångspunkt i Hyresgästföreningens vision om ”Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas”, vill vi med skapandet av ett bygdespel / Community theatre, tillsammans med ungdomar och vuxna skapa möten över gränser; bakgrund, stadsdelsgränser och generationsgränser. Stadsdelen Majorna har många historiska miljöer för Community Theatre som vi vill ta vara på. Här finns ”titthål” ner i tiden före vår tids Göteborg, när staden utanför vallgraven bestod av små, idylliska trähus. Nästan överallt är de försvunna, men i Gathenhielmska reservatet finns de som tur är kvar.

I projektet kommer den moderna och den historiska världen mötas.

Första fasen innebär researcharbete och intervjuer för att hitta historier, som annars riskeras att glömmas bort. Utifrån det material som hittas skrivs sedan en stadsdelpjäs. Visionen är att skapa en energifylld, poetisk och musikalisk föreställning om Majorna tillsammans med föreningar, skådespelare, dansare och musiker.

Flertalet av deltagarna kommer att vara amatörer, men några av skådespelarna och alla handledare kommer att vara professionella.

Målgrupp

a) Barn från 12 år, ungdomar och vuxna, med eller utan funktionshinder i stadsdelarna Majorna – Masthugget, men projektet är öppet även för deltagare utanför stadsdelen.

b) extra fokus på barn- och ungdomar i miljöer som präglas av vuxenfrånvaro

c) Professionella kulturutövare som fungerar som handledare

d) Vuxna och äldre deltagare i verksamheterna.

Syftet med Majornaspelet är att ge medmänskligheten, gemenskapen och engagemanget ett ansikte och vi har som målsättning att bryta vanmaktskänslor och utanförskap och vända den till engagemang, tillhörighet och kreativitet.

Intresserad? Kontakta vanja.nilsson@majsamverkan.se