Majornas Ungdomsklubb

Majornas Ungdomsklubb är en egen ideell ungdomsförening på Aktiviteshuset som är vilande just nu.