RÖSTA PÅ OSS!

Vill du att MSF under 2020 anordnar Folkkök och Folkodling, sommaraktiviteter för barn och unga och Majornadagen? Då kan du bidra till att det ska bli möjligt genom att rösta på MSFs förslag till Medborgarbudgeten.

Medborgarbudget är en möjlighet för invånare att direkt bestämma över sin stad, genom lämna ett förslag eller stödja ett förslag. Mellan den 14-24 oktober är det öppet för röstning. Du som bor, vistas eller verkar i stadsdelen kan rösta.

Så här gör du:

1.     Gå in på majorna.demokratiskastader.se

2.     För att rösta på ett förslag behöver du ha ett konto på webbplatsen. Klicka på Registrera dighögst upp till höger.

3.     Fyll i användarnamn, e-post och lösenord och klicka på registrera

4.     När du är registrerad kan du logga in.

5.     När du är inloggad kan du läsa, rösta och kommentera.

6.     MSFs förslag har titeln: Tillit och gemenskap med Folkkök, Folkodling samt sommaraktiviteter för barn/unga.


Kort sammanfattning av MSF:s förslag

Folkkök och Folkodling 2020

På Folkkök serveras svinnbaserad vegetarisk buffé till en billig penning för ca 80 besökare vid varje tillfälle. Matsvinnet skänks från lokala handlare. All transport sker fossilfritt med cykelbud. Vi har en kock och en Folkköksvärd på plats som tar emot och handleder 6-10 volontärer per tillfälle.

MSF ser ett behov av att utveckla Folkkök till att även omfatta tillvaratagandet av det matsvinn vi inte kan använda genom att kompostera det enligt Bokashi-metoden och på så vis omvandla det till näringsrik gödning som lokala odlare kan använda. Genom kurser, inspirationsträffar och stöd till odlare vill MSF medverka till att stötta stadsodling – Folkodling.

Vår tanke är att synliggöra hela kretsloppet från Folkköks svinnbuffé, till kompostering av matavfallet som går vidare som gödning till lokala odlare. Odlarna ska både kunna hämta färdig Bokashi-gödning som kommer från Folkkök men också lämna sin egen Bokashi till MSF för omvandling till gödning, som odlare sedan kan hämta. Bokashi är ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning. Kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar.

Aktiviteter för barn och unga under sommaren 2020

Majornas Samverkansförening driver aktivitetsläger under sommaren där barn och ungdomar får chansen att pröva olika aktiviteter och samtidigt jobba med självförtroendet till att hitta vilja och kraft till en aktiv fritid.  Syftet med lägren är att öka deltagarnas känsla av delaktighet i sin egen hälsa, där hälsa ses som ett vitt begrepp som innefattar både fysiska och psykiska aspekter.

Sommarpraktiken riktar sig till 14-åringar. Tanken är att den som är 14-15 år ska få prova på att jobba, träffa nya vänner, lära sig om arbetslivet och tjäna lite extrapengar. Syftet med verksamheten är att öka ungdomars känsla av delaktighet i sin stadsdel. MSF vill stärka deras ansvarstagande och tro på sin egen förmåga samtidigt som vi vill belysa hur alla kan hjälpas åt för att uppnå gemensamma mål.

MSF vill  ge barn och unga möjlighet att delta och lära sig om odling, matsvinn och kompostering under våra sommaraktiviteter.

Majornadagen 2020

MSF har under flera år arrangerat Majornadagen då lokala föreningar bjuds in för att visa upp sig, berätta om sina verksamheter och stå för olika prova-på aktiviteter.

Majornadagen brukar ha runt 2400 besökare och är en mötesplats för gemenskap och kultur över generationsgränserna och en viktig samlingsplats för det rika föreningslivet som berikar den sociala utvecklingen i Majorna-Linné.

Comments are closed.