Årsmöteshandlingar

För ett par veckor sen hade MSF sitt årsmöte i lokalen där det både tackades av och valdes in nytt.

Under årsmötet tackades Petur Johannesson av som kassör efter ett mycket väl utfört arbete, Börje Ohlsson tar över efter Petur. Santiago sitter kvar som ordförande. Nya medlemmar i styrelsen blir Fortesa Hoti som jobbar i Hip Hop studion, Gunilla Bergqvist från Sandarnas BK, Patrick Idström från Hip Hop Association samt Ingmar Gunnard.

Vi välkomnar nya styrelsen till MSF och hoppas på ett produktivt år!

Verksamhetsplan och berättelse                                                                          Sammanfattningsvis har det hänt mycket under 2014, fram för allt genom det IOP avtal som vi numera ingår i med stadsdelen. Detta ger oss en tryggare ekonomi och möjlighet att ha en individ anställd på föreningen som kan arbeta med utvecklandet av verksamheten. Målen för 2015 handlar om att förvalta vårat partnerskap samt fortsätta och vidareutveckla de verksamheter som vi redan anordnar. Vill du läsa mer om vad som hänt 2014 samt hur våra mål och visioner för 2015 ser ut, se nedan:

verksamhetsplan-2015                            Verksamhetsberättelse 2014

Comments are closed.